Algemene voorwarden

 1. Algemene voorwaarden
  Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van het huurcontract.
 2. Reservering
  De inschrijving is een bindend aanbod voor het sluiten van een reserveringscontract. Ze wordt ingediend door de inschrijver alsmede voor alle in de inschrijving opgezomde deelnemers. De inschrijver staat borg voor het inhouden van de contractuele verplichtingen voor zijn eigen persoon en voor alle deelnemers van het verblijf. Het contract komt tot stand door de reserveringsbevestiging van BEVERLY WEEKEND.
 3. Betaling
  De houder van het vakantiecomplex vraagt een volledige of gedeeltelijke voorafbetaling op de schriftelijke reservatie. Enkel na ontvangst van deze voorafbetaling is reserviering bevestigt.
  Het restbedrag moet 30 dagen vóór de aankomst betaald worden.
 4. Waarborg
  Bij elke verhuring wordt een waarborgsom gevraagd van min. 300,00 €. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de grootte van de vakantiewoning die u boekt. Het bedrag wordt aangegeven op uw reisdocumenten. De waarborg wordt ten laatste 14 dagen na vertrek van de huurders aan deze terugbetaald na aftrek van de niet inbegrepen kosten. Ook schade en kosten voor het niet zuiver genoeg achterlaten van de vakantiewoning worden via de waarborg afgerekend. Mocht het bedrag voor uw energieverbruik en/of schade of schoonmaak hoger uitvallen dan de waarborg, zal er een rekening worden opgemaakt en naar de huurder worden opgestuurd.
 5. Annulering
  In geval van een annulering door de gast worden de volgende schadevergoedingen toegepast:

  • 10% van het bedrag van het contract, indien de annulering geschiedt vóór de 8de week vóór de dag van de voorziene aankomst.
  • 25% van het bedrag van het contract, indien de annulering geschiedt tussen de 8de en de 4de week vóór de dag van de voorziene aankomst.
  • 50% van het bedrag van het contract, indien de annulering geschiedt tussen de 4de en de 1de week vóór de dag van de voorziene aankomst.
  • 100% van het bedrag van het contract, indien de annulering geschiedt minder dan 1 week vóór de dag van de voorziene aankomst.

  In geval van een annulering vanwege BEVERLY WEEKEND, wegens overmacht, verbindt het BEVERLY WEEKEND zich ertoe U onmiddellijk te informeren. Elk reeds betaald bedrag krijgt U onmiddellijk terug.

 6. Bezetting van de vakantiewoningen
  Behoudens anderluidende contractuele bepalingen zijn de woningen vanaf 16 uur beschikbaar. De dag van het vertrek moeten de woningen vrijgemaakt zijn voor 10 uur.
 7. De gedragingen van de klant
  De klant is bij zijn aankomst in het complex verplicht, zijn identiteitskaart te tonen teneinde zijn inschrijving op de politiefiche toe te laten, dewelke hij dient te ondertekenen.
  De klant dient zich te gedragen naar de gebruiken en het reglement van het complex. Dit reglement ligt ter inzage voor iedere klant.
  Iedere zware of herhaalde inbreuk op dit reglement geeft de houder van hetcomplex het recht tot onmiddellijke beëindiging van het contract zonder voorafgaandelijke opzegging.
  De klant is verantwoordelijk ten aanzien van de houder van het complexvoor elke schade veroorzaakt aan personen, het gebouw, het meubilair of de uitrusting van het hotel en de plaatsen dewelke toegankelijk zijn voor het publiek en door henzelf, bezoekers, huisdieren en andere aan hen gerelateerde personen toegebracht. Het organiseren van studentenfeesten, vrijgezellenfeesten, drinkpartijen… is verboden.
 8. Roken
  Ons complex is niet-roken complex. Al onze appartementen, de gangen, liften, wellnes en het restaurant, zijn een niet-roken zone. Op de balkons mag u gerust roken.
 9. Toeristenbelasting – Verblijfstaks
  Wij rekenen de toeristenbelasting van 1,85€ per persoon vanaf 12 jaar per nacht op dag van aankomst ter plaatse aan.
 10. Huisdieren
  Huisdieren zijn voorwaardelijk in de 3 woningen de benedenverdieping toegestaan. Als huisdieren zijn enkel honden toegelaten. Indien een klant wenst een huisdier naar het complex me te brengen dan is hij verplicht de houder van het complex bij aanmelding hiervan te verwittigen. Hij blijft ook verantwoordelijk en mag het dier nooit alleen laten.Voor het dier wordt ook een forfaitaire prijs aangerekend. De houder van het complex kan steeds, zonder motivatie, weigeren een dier toe te laten.
 11. Klachten
  Klachten betreffende de geleverde dienstverrichtingen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij de houder van het complex toekomen binnen de zeven dagen na de levering.
 12. Geschillen
  Voor alle gevallen waaarin deze reisvoorwaarden niet voorzien, zijn uitsluitend de rechtbanken te Eupen bevoegd.